วิธีการสั่งซื้อ

image
1. ลูกค้าวาดแบบและส่งไฟล์ CAD ที่มีนามสกุล .dxf หรือ .dwg มาทาง E-mail : sales@unitymetal.co.th เพื่อให้ทางเราประเมินราคา
image
2. หลังจากที่บริษัทปรึกษาแบบและรายละเอียดกับลูกค้าและทีมงานของ Unity Metal แล้ว จึงเสนอราคากลับไปให้ลูกค้า
image
3. หลังจากที่ลูกค้ายอมรับในราคาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถส่งใบสั่งซื้อ หรือ เซ็นตอบรับใบเสนอราคา มาที่ Email : sales@unitymetal.co.th 
หรือ Fax : 034-495-018
image
4. กรณีที่เป็นลูกค้ารายใหม่ จะต้องมีการชำระค่ามัดจำ และ ส่งเอกสาร ภพ.20 และ หนังสือรับรองมาให้ทางบริษัทด้วย
image

5. ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ให้เรียบร้อยเมื่อทำการโอนแล้ว โปรดแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อบริษัท และ ตัวเลขใบเสนอราคา(หรือใบสั่งซื้อ) กลับมาทางอีเมล sales@unitymetal.co.th หรือ Fax: 034-495-018 จึงจะเสร็จสิ้นการสั่งซื้อโดยสมบูรณ์

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชำระค่าใช้จ่ายจากการโอนเงินเช่นค่าโอนข้ามธนาคาร หรือ ค่าโอนข้ามเขต**

image
6. Unity Metal ดำเนินการผลิต
image
7. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และนัดหมายวันมอบสินค้า โดยที่ลูกค้าจะต้องชำระเงินทั้งหมดอย่างครบถ้วนก่อนมารับสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com